Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Yosuke Usui07/22/1985
3Takahiro Doi08/22/1986
4Yoshiya Hosoda08/05/1987
5Waqa Sanaila07/17/1995
6Scott Higginbotham09/05/1986
7Tatsuru Owada01/14/1992
8George Risale01/22/1993
9Daiki Nakajima03/25/1996
10STEPHEN DONALD12/03/1983
11Ryuta Iiyama08/03/1994
12Yosuke Morita (Cap)01/05/1989
13Maritino Nemani05/25/1991
14Teruya Goto12/18/1991
15Koichi Matsuura08/03/1993
16Shin Kawamura08/06/1987
17Toshiaki Maejima12/13/1993
18Mao Enoki03/02/1991
19Shoji Tanaka09/12/1994
20Taro Kenjo01/09/1986
21Keisuke Yamada05/05/1991
22Amanaki Savieti03/13/1996
23Hiromasa Yoshihiro04/02/1985