Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryutaro Ueda06/27/1990
2Ryo Miura11/17/1990
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Shingo Nakashima12/06/1992
5Isaac Ross10/27/1984
6Robert Kruger04/28/1988
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Willem Britz08/31/1988
9Ryo Tsuruda12/08/1988
10Garth April07/16/1991
11Kai Ishii08/04/1993
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Shane Gates09/27/1992
14Kazushi Hano06/21/1991
15Jumpei Ogura07/11/1992
16Takayoshi Haku06/25/1989
17Kabuto Anoku04/19/1993
18Murphy Leilua12/02/1988
19Masataka Tsuruya10/18/1990
20Daisuke Kurihara03/17/1990
21Atsushi Yumoto05/02/1994
22Yuki Ikeda05/21/1995
23Brackin Karauria-Henry07/31/1988