Starting Lineup

# Name Birth Day
1Syouto Nakano01/01/2003
2Taku Matsuda (Cap)02/02/2001
3Shin Inamura09/26/2002
4Hayato Hosokawa03/01/2002
5Atsushi Ootsuki08/10/2000
6Youshi Okuda10/05/2001
7Eito Takano11/01/2002
8Ren Kaneko02/01/2003
9Kan Satou10/03/2000
10Ryotarou Ogawa08/29/2000
11Sei Ohkubo09/06/2002
12Riku Toyosaki11/22/2001