Starting Lineup

# Name Birth Day
1Taiga Sugimoto02/14/2001
2Kyousuke Kinbara05/10/2000
3Shogo Miyagawa09/07/2000
4go SasaJin12/04/2001
5Daichi Saitou11/22/2000
6Raito Sandou11/18/2000
7Ichigo Nakakusu06/01/2000
8Eito Maki (Cap)10/18/2000
9Youta Ootsubo10/08/2000
10Nalu Kishimoto05/20/2000
11Reo Ishii05/10/2001
12Riku Nagatomo05/19/2000