Starting Lineup

# Name Birth Day
1Risyuu Kanezaki08/27/2000
2Taira Todate05/19/2000
3Keito Endou08/09/2000
4Junnichiro Narita (Cap)05/24/2000
5Youya Kudou03/27/2001
6Ryouto Takegahara09/27/2000
7Kai Maruko03/21/2001
8Kuinshi Kojima04/28/2002
9Reo Tadaka02/26/2001
10Ryusei Wada03/23/2002
11Kyoya Tanaka03/22/2002
12Mitsuki Abe03/27/2003