Starting Lineup

# Name Birth Day
1Youshi Yamada07/31/2000
2Tatsuya Higashimae11/08/2000
3Ryouki Hayashi08/26/2000
4Taisei Takahashi03/09/2001
5Kousei Takahashi03/09/2001
6Kaito Hayashi11/01/2001
7Ryuga Yuguchi (Cap)07/02/2000
8Tensei Akamatsu12/24/2001
9Keisuke Bandou02/20/2002
10Tetusei Fujihira09/15/2002
11Chirai Suzuki03/07/2001
12Youto Yoshida01/22/2002