Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryouma Onodera09/07/2000
2Shuta Ishiyama (Cap)09/20/2000
3Kenshin Ito05/06/2000
4Kini Aogaki09/27/2001
5Keito Nezasa04/10/2000
6Shu Shibuya02/05/2001
7Kouta Kusaba11/14/2001
8Asaeli Lousi01/26/2000
9Kandai Ooshima03/26/2001
10Youya Ito10/03/2001
11Takeru Miyamoto05/20/2000
12Tetsu Ikoma06/09/2001
13Tevita Poleo03/16/2001
14Youki Nakanishi06/30/2000
15Gouta Iwane10/01/2001
16Kazuki Taki04/17/2001
17Youki Akai05/05/2001
18Tokuma Kabese01/12/2002
19Senta Sumida08/29/2000
20Keita Takeuchi06/28/2001
21Keishi Tsuno12/03/2000
22Yoshinari Ikakeyama04/24/2001
23Shuya Kakutani06/30/2001
24Shunpei Asai11/04/2000
25Ayumu Watanabe02/18/2001