Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kazuaki Yamaguchi05/01/2000
2Kounosuke Mari08/26/2001
3Yoshihiko Ookubo08/07/2000
4Daikichi Ito11/21/2000
5Soutaro Watanabe10/22/2001
6Takashi Yokota07/20/2000
7Fuuto Hirakata05/06/2000
8Shusaku Nishiyama05/22/2000
9Takehito Kamei01/07/2002
10Haruta Shimamoto03/19/2002
11Masaki Yoshizawa12/27/2000
12Takehito Ekawa08/19/2000
13Kouki Taguchi09/01/2000
14Kyouichi Okada12/29/2000
15Shota Amo12/24/2001
16Junki Tokota12/23/2001
17Ryouhei Kii02/16/2001
18Motohiro Tarajima06/23/2000
19Youku Konno04/18/2000
20Shunsuke Ito05/02/2000
21Taisei Konishi (Cap)09/01/2000
22Kanta Tsuda10/17/2000
23Daisuke Ito07/15/2001
24Ren Odahara08/07/2000
25Jyun Sasaki07/17/2000