Starting Lineup

# Name Birth Day
1Youdai Ichihashi08/03/2000
2Towa Taniguchi02/22/2001
3Shige Inoue03/22/2001
4Keisuke Kimoto05/10/2001
5Youki Mori03/17/2001
6Tohgo Takamoto (Cap)03/09/2001
7Youri Oono04/03/2000
8Keisuke Kanazawa05/06/2001
9Youto Nakajima01/04/2001
10Hiromi Okamoto03/29/2001
11Shunichiro Oonishi08/03/2000
12Tomoya Nagai07/14/2000
13Kazuki Yamada10/27/2000
14Taisyou Ishikawa01/10/2001
15Rei Miyake05/06/2000
16Ryohta Tsuda07/28/2001
17Takuma Kawase08/11/2000
18Ryouya Takenaga11/01/2001
19Shin Kitahara04/04/2000
20Reiji Nagai08/20/2001
21Hikaru Nakamura11/13/2000
22Hideki Yamamura10/09/2000
23Youjin Yamada01/30/2001
24Youya Kitaoka11/11/2000
25Seiya Hirao08/20/2001