Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUN OKABE02/17/1993
2HIROAKI USHIHARA01/17/1993
3HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
4YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
5JOE IONGI01/12/1986
6SHINNYA OOSUGI09/21/1992
7DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
8Warren Whiteley09/18/1987
9AKIRA INOUE04/12/1991
10RIAAN VILJOEN (Cap)04/01/1983
11JOSEFA LILIDAMU09/05/1989
12YONNHI KIMU03/29/1993
13MIFIPOSETI PAEA07/06/1987
14YOSHIMI WATANABE10/21/1984
15SHOTA SAIGUCHI04/10/1986
16SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
17YOSUKE NISHIURA09/29/1990
18YUUKI KAWANO11/07/1984
19KEISUKE SHINN10/04/1994
20RYAN KANKOWSKI10/14/1985
21IPPEI HATA02/01/1990
22YOSHIHITO SATO03/14/1990
23JEFFREYTSUYOSHI IEROME05/18/1982