Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Yoshimitsu Yasue08/25/1984
3Angduk Sung04/28/1983
4Ryoma Tokuda03/07/1990
5Yuderyckenys Thomas (Cap)04/08/1985
6Daniel Linde11/09/1987
7Noriya Kobayashi07/14/1984
8Makoto Tosa06/28/1986
9Kenta Nishidate09/12/1987
10Daniel Hawkins04/20/1991
11Gousuke Kawakami04/28/1994
12Michael Little12/19/1993
13Mampei Tabata12/19/1993
14Keita Sekimoto06/08/1993
15Kanzo Nakahama09/28/1988
16Albert Alfred Anae06/21/1989
17Manabu Komatsu05/27/1983
18Yukihito Fujita01/12/1981
19Kensuke Horikoshi03/05/1980
20Faifile Levave01/15/1986
21Ippei Yamamoto02/13/1992
22Ryan Nicholas05/23/1979
23Rodney Davis05/18/1989