Starting Lineup

# Name Birth Day
1TOMOHIRO KUBO05/02/1981
2KEN TSUKAGOSHI09/12/1977
3TAKURO YONEYA12/12/1990
4YUTA IBA10/27/1987
5FUKUDOMI TAKAYUKI03/29/1983
6KEISUKE GOTO05/20/1991
7Nataniela Oto05/16/1978
8AKIYOSHI KAWAGUCHI12/22/1987
9TOMOKI YOSHIDA02/22/1982
10MIZUKI YANAGIHARA11/10/1988
11Epeli Nakolinivalu06/30/1989
12TAKUMA TAKAHASHI (Cap)08/17/1990
13RYOTA FUJII12/02/1984
14TETSURO MIURA07/17/1986
15TASUKU SATO11/27/1986
16MITSURU FUKAYA07/14/1972
17TAKUYA KAWAMURA04/05/1977
18MASANOBU TAKAHASHI12/13/1991
20KOTARO NAKAMURA01/21/1992
21KENTA SAITO05/08/1991
23SATOHIRO AIDA07/17/1970