Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sosuke Ikai12/26/2002
2Kosei Takagi06/15/2003
3Hiroto Hashimoto12/24/2002
4Daiki Tatematu11/11/2002
5Masaki Yano12/14/2002
6Yuki Sahashi02/15/2003
7Yuta Ikeda (Cap)11/05/2002
8Sota Takeuchi06/28/2003
9Koji Minohora06/14/2002
10Yuta Hinoguchi11/19/2002
11Ryota Kimura02/21/2003
12Takuya Kojima04/10/2003
13Kazuya Yoshida03/28/2003
14Kosuke Dobasi01/21/2003
15Yuki Tuboi11/13/2003
16Hiroya Furuki12/06/2003
17Yushi Wada11/03/2003
18Kenichirou Oba11/12/2003
19Tatuyuki Yamashiro08/03/2003
20Syougo Ikegaya05/02/2003
21Hyoma Yasuda09/07/2003
22Riku Mitihata01/07/2004