Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUN OKABE02/17/1993
2HIROAKI USHIHARA01/17/1993
3HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
4WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
5JOE IONGI01/12/1986
6SHINNYA OOSUGI09/21/1992
7DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
8RYAN KANKOWSKI10/14/1985
9AKIRA INOUE04/12/1991
10MIFIPOSETI PAEA07/06/1987
11TOMOHIRO KURATA10/16/1993
12YONNHI KIMU03/29/1993
13MASAKI KOBAYASHI07/18/1992
14SHOTA SAIGUCHI04/10/1986
15RIAAN VILJOEN (Cap)04/01/1983
16SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
17YOSUKE NISHIURA09/29/1990
18YUUKI KAWANO11/07/1984
19YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
20SOONCHAI PARK08/20/1985
21IPPEI HATA02/01/1990
22YOSHIHITO SATO03/14/1990
23JURGENS VISSER09/13/1989