Starting Lineup

# Name Birth Day
1Mitsugu Yamamoto05/12/1981
2Shitara Tetsuya10/03/1986
3Yasuo Yamaji02/20/1985
4Suguru Hidaka02/15/1990
5Takashi Kikutani02/24/1980
6Shinichi Tanaka06/08/1994
7Naoto Shimada05/21/1991
8Edward Quirk08/28/1991
9Toshiki Amano10/27/1990
10Yu Tamura01/09/1989
11Hosea Saumaki05/10/1992
12Ryohei Mitomo12/21/1986
13Richard Arthur Havili04/16/1988
14Kenyu Fujimoto06/01/1990
15Kosuke Hashino11/20/1987
16Shinya Shimizu11/19/1992
17Shinobu Takashima08/31/1992
18Satoshi Ueda04/08/1989
19Finau Tupa09/23/1989
20Muneyuki Uematsu (Cap)03/09/1990
21Kouki Arai05/14/1993
22Tetsu Uehara02/05/1994
23Taisei Hayashi06/27/1992