Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hisateru Hirashima01/15/1983
2Takeshi Kizu07/15/1988
3Hiroshi Yamashita01/01/1986
4Shoji Ito12/02/1980
5Ryuta Yasui12/06/1989
6Daiki Hashimoto02/07/1987
7Shohei Maekawa (Cap)09/08/1988
8Matt Vant Leven10/23/1987
9Andrew Ellis02/21/1984
10Nicholas Ealey10/14/1988
11Yoshikazu Ohashi05/18/1984
12Ryohei Yamanaka06/22/1988
13Issei Shige12/05/1994
14Shintaro Hayashi09/13/1993
15Adam Ashley-Cooper03/27/1984
16Tateo Kanai11/05/1984
17Motoki Yamazaki11/25/1988
18Takayuki Watanabe05/27/1994
19Andries Bekker12/05/1983
20Itaru Taniguchi10/01/1984
21Jongchu Ryang12/14/1992
22Kenji Shomen05/01/1983
23Tonisio Vaihu02/12/1991