Starting Lineup

# Name Birth Day
1Naoki Kawamata10/31/1985
2Shota Hirono12/10/1993
3Yusuke Nagae07/19/1985
4Cadeyrn Neville11/09/1988
5Peter Kimlin07/11/1985
6Takuya Takeuchi11/06/1992
7Ryosei Kohara10/05/1993
8Sione Vatuvei03/14/1983
9Takahiro Kimura12/09/1993
10Sam Greene08/16/1994
11Benjamin Saunders09/29/1992
12Vaka Joseph Wilson11/21/1981
13Hitoshi Matsumoto09/29/1993
14Kento Matsui10/02/1991
15Manato Hasegawa (Cap)09/07/1989
16Hiroki Murakawa01/19/1992
17Yusuke Yamada03/11/1998
18Hirotaka Hirabara12/21/1986
19Tsuyoshi Matsuoka05/11/1981
20Scott Fuglistaller04/16/1987
21Ryoya Shimohira11/29/1990
22Francois Brummer05/17/1989
23Katsuyuki Sakai09/07/1988