Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Naoto Tanemoto05/20/1984
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Shoma Makinouchi11/05/1994
5Naoto Sugiura11/21/1986
6Masataka Tsuruya (Cap)10/18/1990
7Daisuke Kurihara03/17/1990
8Willem Britz08/31/1988
9Hayato Mitsui06/06/1992
10Jumpei Ogura07/11/1992
11Max Woodward10/27/1990
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Shane Gates09/27/1992
14Ryo Tsuruda12/08/1988
15Brackin Karauria-Henry07/31/1988
16Ryo Miura11/17/1990
17Naoyuki Narayama02/26/1990
18Takayoshi Haku06/25/1989
19Isaac Ross10/27/1984
20Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
21Shokei Kin10/03/1991
22Hiraku Tomoigawa11/25/1984
23Hirotomo Ono12/18/1990