Starting Lineup

# Name Birth Day
1Elone Takitaki04/07/1985
2Mitsumasa Harayama04/06/1993
3Masahiro Hibino06/20/1992
4Mark Abbott02/20/1990
5Naoto Osajima05/23/1991
6Yusaku Kuwazuru10/23/1985
7Kota Yamashita (Cap)01/26/1990
8Masakazu Toyota05/15/1986
9MASAFUMI TANABE05/02/1994
10Hisatoshi Yamada08/30/1985
11Kameri Rarabou Rathianara Soejima06/01/1983
12Lafaele Timothy08/19/1991
13Tupou William07/20/1990
14Kouhei Ishigaki06/25/1993
15Taichi Yoshizawa07/18/1991
16Kousetu Kawati04/08/1993
17Tomohiro Tanaka10/24/1991
18Yasuo Saruwatari09/28/1990
19Masahiro Arita01/01/1987
20Solomon King03/08/1985
21Shota Egashira03/19/1991
22Youji Yamamoto01/17/1992
23DANIEL PETERS06/04/1985