Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUN OKABE02/17/1993
2HIROAKI USHIHARA01/17/1993
3HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
4LOURENS ERASMUS06/14/1993
5YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
6SHINNYA OOSUGI09/21/1992
7HEINRICH BRUSSOW (Cap)07/21/1986
8KEISUKE SHINN10/04/1994
9SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
10RIAAN VILJOEN04/01/1983
11TOMOHIRO KURATA10/16/1993
12JEFFREYTSUYOSHI IEROME05/18/1982
13MIFIPOSETI PAEA07/06/1987
14SEONGMIN JANG08/22/1992
15SHOTA SAIGUCHI04/10/1986
16SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
17ATSUSHI TANABE01/10/1984
18MUNETAKA SASHIDA03/02/1994
19WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
20YOSUKE ETO04/08/1988
21AKIRA INOUE04/12/1991
22YOSHIHITO SATO03/14/1990
23JOSEFA LILIDAMU09/05/1989