Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUN OKABE02/17/1993
2HIROAKI USHIHARA01/17/1993
3HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
4JOE IONGI01/12/1986
5LOURENS ERASMUS06/14/1993
6SHINNYA OOSUGI09/21/1992
7HEINRICH BRUSSOW (Cap)07/21/1986
8KEISUKE SHINN10/04/1994
9AKIRA INOUE04/12/1991
10YOSHIHITO SATO03/14/1990
11TOMOHIRO KURATA10/16/1993
12MASAKI KOBAYASHI07/18/1992
13MIFIPOSETI PAEA07/06/1987
14SEONGMIN JANG08/22/1992
15RIAAN VILJOEN04/01/1983
16SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
17ATSUSHI TANABE01/10/1984
18YUUKI KAWANO11/07/1984
19YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
20DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
21SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
22MASAKI KAWABATA12/04/1987
23JOSEFA LILIDAMU09/05/1989