Starting Lineup

# Name Birth Day
1Naoki Kawamata10/31/1985
2Hirotaka Hirabara12/21/1986
3Yusuke Nagae07/19/1985
4Yuji Hasegawa05/16/1988
5Tsuyoshi Matsuoka05/11/1981
6Takuya Takeuchi11/06/1992
7Scott Fuglistaller04/16/1987
8Sione Vatuvei03/14/1983
9Takahiro Kimura12/09/1993
10Sam Greene08/16/1994
11Benjamin Saunders09/29/1992
12Hitoshi Matsumoto09/29/1993
13JJ Engelbrecht02/22/1989
14Yuki Omichi07/30/1994
15Manato Hasegawa (Cap)09/07/1989
16Hiroki Murakawa01/19/1992
17Yusuke Yamada03/11/1998
18Yoshihisa Kawasaki12/07/1987
19Cadeyrn Neville11/09/1988
20Toshiki Fujii04/03/1992
21Daiki Konishi08/02/1987
22Francois Brummer05/17/1989
23Kento Matsui10/02/1991