Starting Lineup

# Name Birth Day
1YOUGA KINNZOU09/08/1999
2TAKAHIRO UESONO10/29/1999
3MUGEN HIGA10/04/1999
4SHINPEI OONO04/06/1999
5KIICHI ISAYAMA08/19/1999
6IKOH OHKURA05/27/1999
7TOHA YAMAGUICHI (Cap)11/01/1999
8YOU MORI12/31/1999
9YOUKI YANO10/18/1999
10TATSUKI ANDOU02/21/2001
11SEITA MORITA01/09/2001
12ZYUMA NAGAO02/05/2000
13KYOUJI MADA10/25/2000
14TAIGA NAKASONE07/25/2000
15TERUKI ADACHI12/14/1999
16WATARU FURUTANI01/11/2000
17TAROU AMANO12/10/1999
18SHUN KAMIYA10/31/1999
19REYES BRYAN12/05/1999
20YOSHIKI ANDOU09/01/1999
21NAOKI SUYAMA05/06/1999
22REN KISHIRA12/12/1999