Starting Lineup

# Name Birth Day
1YOUGA KINNZOU09/08/1999
2TAROU AMANO12/10/1999
3MUGEN HIGA10/04/1999
4SHINPEI OONO04/06/1999
5REYES BRYAN12/05/1999
6SHUN KAMIYA10/31/1999
7TOHA YAMAGUICHI11/01/1999
8YOU MORI12/31/1999
9TATSUKI ANDOU02/21/2001
10NAOKI SUYAMA05/06/1999
11SEITA MORITA01/09/2001
12IKOH OHKURA05/27/1999
13KYOUJI MADA10/25/2000
14TAIGA NAKASONE07/25/2000
15TERUKI ADACHI12/14/1999
16WATARU FURUTANI01/11/2000
17TAKAHIRO UESONO10/29/1999
18KIICHI ISAYAMA08/19/1999
19YOSHIKI ANDOU09/01/1999
20YOUKI YANO10/18/1999
21ZYUMA NAGAO02/05/2000
22REN KISHIRA12/12/1999