Starting Lineup

# Name Birth Day
1RYUKOU NISHIHARA05/23/2000
2YOUSHI KAJITA08/12/2000
3ZYURAI KAWAMURA07/11/2000
4SHIN TAKEUCHI (Cap)08/07/2000
5KOUSUKE BABA06/30/2000
6KANTA TANAKA12/12/2000
7SHUNSUKE NAKAMURA05/11/2000
8NACHI MATSUI05/16/2000
9TAISEI KAKIMOTO06/23/2000
10KAZUSHI OCHI01/05/2001
11RIKUTO UKON04/21/2000
12YOUSUKE SATOU05/06/2000
13YOUSUKE TANIGUCHI10/03/2000
14SHUNSUKE KOUTAKE05/07/2000
15SHION TAKAHASHI09/14/2000
16SHIGEKI YOSHIMOTO06/08/2000
17YOUDAI KASHIWAGI10/29/2000
18KENTA AKIEDA06/01/2000
19TOUI KAI12/08/2000
20KEITO TAHARA06/25/2000
21SHO TANIGUCHI07/20/2000
22TAIGA SATOU01/25/2001