Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sosefo Fakatava10/25/1997
2Haruki Maehara09/09/1996
3Kaisei Hoashi12/30/1996
4Kei Ejima03/14/1996
5Katsuki Satake04/24/1996
6Takuto Ide10/20/1996
7Wataru Kodama04/17/1995
8Kenta Kawabata12/28/1995
9Daichi Mizushima03/05/1996
10Shota Tsuji04/21/1996
11Shinnosuke Urakawa03/08/1996
12Ryusei Ninomiya (Cap)08/19/1995