Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuki Namioka05/03/1987
2Hiroki Murakawa01/19/1992
3Yoshihisa Kawasaki12/07/1987
4Toshiki Fujii04/03/1992
5Yuji Hasegawa05/16/1988
6Sione Vatuvei03/14/1983
7Kakuya Takeuchi11/06/1992
8Ryan Kankowski10/14/1985
9Daiki Konishi08/02/1987
10Sam Greene08/16/1994
11Hajime Yamashita06/14/1992
12Vaka Joseph Wilson11/21/1981
13Benjamin Saunders09/29/1992
14Kento Matsui10/02/1991
15Mark Gerrard09/04/1982
16Shinsuke Yoshida (Cap)04/20/1985
17Shota Hirono12/10/1993
18Masashi Debuchi05/30/1990
19Sosiceni Tokoqio02/01/1993
20Chong Chihong03/15/1983
21Takahiro Kimura12/09/1993
22Katsuyuki Sakai09/07/1988
23JJ Engelbrecht02/22/1989