Starting Lineup

# Name Birth Day
1Suzuki Shinichirou08/17/1993
2Ishikawa Haruhisa07/16/1984
3Ogawa Hiromichi04/05/1984
4Ido Monta04/05/1981
5Noguchi Shinichi05/10/1989
6Kou Keiji12/30/1989
7Kobashikawa Takahiro12/09/1989
8Abe Masaki (Cap)12/10/1987
9Nishida Tsuyoshi02/17/1989
10Takeyama Masafumi10/02/1979
11Atsuki Yamaoka12/27/1993
12Kawasaki Toru08/27/1979
13Hanyu Norihisa07/17/1980
14Hata Ryuuki09/17/1985
15Yuju Takizawa09/12/1993
16Tatsuki Takahashi07/22/1989
17Hishikawa Ryousuke06/24/1996
18Iwashita Tsuyoshi03/06/1972
19Matsumaru Daiki04/08/1989
20Yusuke Hisatomi06/06/1993
21Niwa Akihiro04/13/1985
22Takamura Shinsuke09/19/1978
23Monta Naruaki02/15/1994