Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tomohiro Kubo05/02/1981
2Ken Tsukagoshi09/12/1977
3Takuro Yoneya12/12/1990
4Masashi Takahashi01/20/1979
5Kentaro Kokuzawa03/27/1981
6Keisuke Goto05/20/1991
7Nataniela Oto05/16/1978
8Kenta Yasui (Cap)04/26/1990
9Daiki Horihata01/29/1993
10Mizuki Yanagihara11/10/1988
11Kotaro Nakamura01/21/1992
12Takuma Takahashi08/17/1990
13Tetsuro Miura07/17/1986
14Fukudomi Takayuki03/29/1983
15Tasuku Sato11/27/1986
16Satohiro Aida07/17/1970
17Mitsuru Fukaya07/14/1972
18Yasushi Amagai02/25/1975
19Yuta Iba10/27/1987
21Hideki Igarashi01/04/1973
22Kenta Saito05/08/1991
23Takuya Kawamura04/05/1977