Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shohei Kawawake03/05/1995
2Yuya Taniguchi06/15/1994
4Takuya Okamura04/29/1994
5Kenta Iseda04/02/1995
6Kyosuke Dobashi12/23/1994
7Shuto Shima05/14/1994
9Haruki Maehara09/09/1996
10Shinnosuke Urakawa03/08/1996
11Yuma Ikematsu (Cap)12/01/1995
12Ryusei Ninomiya08/19/1995
13Sosefo Fakatava10/25/1997
14Takuto Ide10/20/1996
15Kei Ejima03/14/1996
16Taiki Ejima09/05/1994
17Shota Tokunaga12/02/1996
21Katsuki Satake04/24/1996
23Takuya Eto06/27/1994