Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kazuma Nishi08/10/1995
2Kosuke Horikoshi06/02/1995
3Tatsuya Kakimoto04/18/1995
4Koji Iino10/12/1994
5Kazuki Himeno07/27/1994
6Josefa Logavatu06/14/1995
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Brodi McCurran09/24/1994
9Kentaro Obata12/03/1996
10Rikiya Matsuda05/03/1994
11Koki Takeyama09/25/1996
12Ryosuke Kanemura06/26/1993
13Hironori Yatomi11/09/1995
14Kyo Yoshida06/30/1995
15Seiya Ozaki07/11/1995
16Shunsuke Asaoka06/24/1996
17Kienori Go10/23/1996
18Miwasuke Go04/12/1994
19Ryong Ji Kim08/26/1994
20Takara Imamura01/17/1997
21Takumi Sue03/08/1998
22Shota Motoda09/17/1995
23Issei Shige12/05/1994