Players List

Name Birth Day
Yosuke Ishizuka12/06/1979
Manabu Komastu05/27/1983
Motonori Takeuchi02/28/1974
Yoshikazu Tamura10/17/1978
Kazuhiko Chiwaya08/02/1979
Takashi Nakai12/19/1982
Atushi Yamaga10/30/1974
Keisuke Ando05/19/1979
Susumu Ueno04/24/1974
Kazuaki Kawaguchi10/17/1980
Tomohiro Oinuma04/30/1981
Takamasa Sawaguchi10/24/1973
Manabu Suzuki02/08/1983
Sene Taala10/20/1973
Takamasa Maruyama06/20/1981
Shinji Okamoto12/23/1975
Motoki Komatsu06/22/1981
Yasuhiro Saito03/05/1980
Scott Couch05/16/1977
Shyuhei Takane02/04/1984
Kensuke Horikoshi03/05/1980
Takahiro Maeda08/04/1978
Yosuke Watanabe02/04/1979
Siope Kapeli12/12/1983
Tatsuya Ono03/04/1975
Takashi Kamio02/05/1983
Yosiyuki Koike03/08/1979
Tahara Shotaro01/05/1984
Katsuya higuchi10/19/1982
Noriyoshi Obara04/04/1982
TOMOKAZU SHIRAFUJI10/16/1982
Ken Suzuki07/06/1981
Tatsuya Nagai09/21/1978
Sougen Masumoto03/04/1984
Richard Apanui10/02/1979
Hidenori Oikawa04/24/1976
Kawamura Yuji04/03/1983
Osuke Shimose12/23/1981
Takashi Suzuki01/18/1981
Kensuke Masaki08/16/1980
Toru Imai05/24/1976
Yusuke Tsuyashima07/23/1978
Hideki Ishibashi07/17/1979
James Richards08/16/1983
Takuya Himeno02/20/1983