Players List

Name Birth Day
Takehiro Ando01/29/1984
Eita Ueda10/14/1980
Kazuhito Sugiyama06/12/1986
Hiromasa Sowa02/25/1978
Takanori Nakanishi01/17/1987
Yuki Namioka05/03/1987
Yoshihiro Horie10/20/1976
Sota Yamamoto01/28/1985
Shingo Arita08/07/1978
Takayuki Kamitani10/02/1985
Motoyuki Suzuki04/04/1986
Kotaro Tanahara06/26/1977
Takayuki Yasuoka07/04/1987
Junya Yamada04/11/1990
Shigeyuki Ishikawa09/29/1979
Rawaqa Ifereimi09/20/1980
Satoru Sasabuchi04/20/1987
Dan Turner02/12/1980
Nemia Soqeta03/04/1985
Matsuoka Tsuyoshi05/11/1981
Yoshiyuki Uehara08/25/1986
Masao Okazaki05/28/1983
Topeni Ofa10/13/1975
Yuga Takada06/12/1986
Ruatangi Samuraibatsubei12/08/1977
Yuta Usami01/31/1986
Yuya Saito04/28/1977
Koichi Umeda05/30/1987
Kazuhiko Goto02/26/1979
Masaaki Yoshida04/21/1984
Kenzo Shirabe05/08/1984
Toshimitsu Tsutsui10/14/1982
Murray Williams06/27/1982
Nariyuki Akaishi07/21/1981
Tomoya Inoue03/29/1986
So Chunshiki08/28/1984
Takashi Toyomae04/21/1987
Kengo Hiraiwa12/21/1984
Taketo Minami11/21/1981
Rowan Varty03/20/1986
Takuya Iwane05/02/1985
Tomonari Oyama08/14/1983
Yuichi Kiyoi06/16/1983
Masaya Shimizu04/02/1985
Joseph Vaka11/21/1980
Kohei Niki10/09/1981
Mark Wright01/18/1985
Yuki Morita09/22/1985
Daichi Seishima05/28/1987
HAYATO DAIMON08/22/1979