Players List

Name Birth Day
Tsutomu Ito01/09/1970
Koji Kitasako04/09/1969
Yuusuke Takawashi12/25/1972
Hideo Tsujitani09/02/1975
Kiminori Tomiyama06/17/1974
Hiroki Higa11/24/1983
Yasuaki Masuda05/07/1967
Nobuaki Asahina05/06/1983
Yuya Izumi02/24/1982
Seiji Kusaka02/10/1983
Masahiro Suzuki07/02/1980
Fumitaka Nakano02/25/1983
Yuji Hujiwara12/12/1968
Jirou Matsutani07/24/1977
Noboru Yasuda03/10/1974
Shunsuke Akai07/30/1984
EIJI Adachi01/08/1974
Toyokazu Ikeda04/25/1980
Shintarou Endo01/14/1982
Tomoya Haneda12/21/1968
Jouta Yamada01/25/1968
Hiroaki Itou01/30/1982
Nobusuke Irie11/23/1979
Masaki Iwahara05/17/1973
Nobuhiro Uchide04/22/1976
Masami Emura12/10/1974
Yasuhiro Omori02/22/1962
Takahumi Kamata08/23/1981
Kawachi Yousuke09/12/1976
Wataru Tobita12/05/1983
Atsushi Hirai11/07/1984
Shinichiro Fujii06/04/1969
Kenji Mitamura04/06/1976
Yoshiro Sawada08/02/1972
Takuya Shima06/25/1984
Yoshiaki Shimizu06/18/1972
Shuntarou Morita04/24/1974
Satoshi Yokota04/27/1984
Hiroki Akamine06/10/1976
Daisuke Komura05/11/1957
Masahiro Shigemori04/26/1983
Kouji Tabe10/28/1981
Hiroaki Hasegawa03/08/1979
MASAYA HIRANO03/18/1978
Yutaka Masamoto05/26/1987
Ysuhiro Itou01/13/1972
Yoshitaka Eguchi12/09/1977
Masahumi Kikuchi11/01/1978
Masahiro Inoue12/06/1971
Tomohiro Ota11/15/1971
Takayuki Kaji08/12/1985
Hideyuki Kuribayashi08/21/1984
Haruhiko Kodama10/14/1983
Tadahiro Sakai10/28/1981
Hisanori Hano07/09/1985
Yoshifumi Fujiwara04/19/1980
Touki Yamada12/15/1986
Yukihiro Yamamoto06/12/1977
Youtarou Yamamoto07/15/1970
Kouji Uchida01/24/1971
Kyouhei Uno12/02/1987
Masashi Kawakami01/22/1981
Mitsuaki Kishida03/19/1970
Masakazu Tabe06/16/1976
YOICHI TOKUNO09/24/1980
Kazunobu Nakai09/03/1982
Takehito Hisayasu09/05/1973
Andrew Blair Matsui02/28/1987
Hiroshi Kanbara10/10/1973
Souta Nonaka12/11/1981