Players List

Name Birth Day
Ayuka Akiyama02/09/2000
Ria Anoku10/02/1996
Reina Iizuka03/15/1999
Sachiko Kai01/09/2002
Akari Katsushima08/16/2005
Wako Kitano09/08/1999
Soyoka Kinoshita05/18/2000
Grace Okulu03/16/1998
Seina Saito05/30/1992
Reina Sato02/23/2006
Janet Okelo05/05/1992
Yuuki Sue11/03/1993
Mei Takahashi02/23/2005
Michika Doi06/19/1999
Saya Nakamura03/15/2002
Nia Sutherland07/08/2005
Sora Nishimura09/29/2000
Kei Fukuzawa09/28/1999
Mizuki Furuya09/07/1999
Kyoko Hosokawa07/08/1999
Satsuki Mitani05/09/2000
Rika Miwa03/24/2000
Ayano Murata12/01/2001
Monique Coffey01/09/1998
Sayo Yasui06/23/1992
Mio Yamanaka10/27/1995
Le’Oxeayn Maiu’u12/12/2005
Nozomi Watanabe05/07/1999
Sakurako Watanabe03/30/2001
Moeri Wada01/10/2000