Players List

Name Birth Day
Chami Ireijo02/09/2000
Seika Ohashi05/22/2004
Ayumi Onitsuka05/17/2003
Mele Yua Havili Kagawa09/29/2001
Karin Kusano12/16/1995
Yumi Kuroda02/08/2001
Tomomi Kozasa11/21/1991
Yuna Saigo02/12/2002
Yumeno Sakoda07/20/1999
Haruna Sato06/28/2004
Miyu Shirako07/22/1995
Chiharu Nakamura04/25/1988
Canon Nakayama08/01/2003
Hana Nagata05/19/2000
Yu Noda08/30/2003
Nozomi Baba02/05/2002
Kokona Hirata11/18/2004
Haruka Hirotsu10/29/2000
Ayumi Yabuuchi09/12/1996
Ichika Yamaryo04/06/2002
Yuki Yoshitake12/29/2000
Mayu Yoshino06/23/2001
Mei Yoshimoto03/21/2002
Rina Watanabe11/24/2005