Players List

Name Birth Day
Ai Inoue05/10/1999
Kahli Henwood10/01/1999
Sora Konishi02/21/2000
Sophie Duff03/18/2004
Raichelmiyo Bativakalolo09/18/1997
Rusila Nagasau08/04/1987
Mizuki Tsuboi06/30/1999
Yuuki Tatsumi10/04/1999
Emii Tanaka10/19/1999
Yume Hirano03/15/2000
Kana Murokoshi08/03/2000
Yuzuki Ohuchida03/04/2001
Yurina Shinno02/07/2002
Pleuni Kievit03/10/1997
Amahli Hala02/28/2006
Jirawan Chutorakun06/13/2000
Nia Toliver05/03/1998
Akari Higashi07/19/2001
Mei Ohtani05/28/2000
Yukino Tsujisaki06/21/1994
Atecayumi Batiivakalolo01/01/2000
Haruna Fujisaki03/31/1997
Shino Morise01/11/2001