Players List

Name Birth Day
Wakana Akita02/24/2003
Misuzu Isami06/18/2004
Chika Ito08/24/1997
Haruna Otomo04/30/2003
Anna Kasai10/20/1995
Marin Kajiki09/20/1999
Miori Kuroda04/25/2000
Kirara Kondo10/10/2001
Reina Sakuma08/01/2003
Maki Sasaki06/14/1997
Ai Hirayama05/07/1992
Yuka Fujiharu03/12/2001
Ayaka Furuya06/22/2001
Hina Watanabe08/02/2002
Tourokunashi01/01/1980
non01/19/1980
non01/19/1980