Players List

Name Birth Day
Akiba John08/05/1990
Akiyama Tai07/26/1977
Abe Masaki12/10/1987
Ishikawa Haruhisa07/16/1984
Inaba Naoki10/10/1984
Iwashita Tuyoshi03/06/1972
Uzawa Tetsumaru05/12/1977
Oikawa Takashi08/06/1985
Ougi Hayato05/20/1990
Otaka Masaki12/29/1992
Ootsuka Satoru12/12/1989
Ogawa Hiromichi04/05/1984
Ogino Takeshi01/05/1993
Kataoka Yuuta10/21/1999
Kawasaki Toru08/27/1979
Kou Keiji12/30/1989
Kobashikawa Takahiro12/09/1989
Kobayashi Daisuke01/12/1993
Kobayashi Daiki01/09/1991
Sakamoto Koutarou06/08/2002
Sakurai Tomohiro06/18/1987
Sakota Yasuhide08/07/1990
Sano Daisuke05/21/1972
Syutou Sanshirou03/04/1981
Takazawa Masanori02/28/1996
Takahashi Kei02/15/2001
Takamura Shinsuke09/19/1978
Takeyama Masafumi10/02/1979
Tozawa Yuusuke07/11/1989
Tomita Shinya04/01/1974
Nakamura Yoshinori11/10/1977
Nishida Tsuyoshi02/17/1989
Nishino Kouhei10/22/1999
Noguchi Shinnichi05/10/1989
Hasegawa Akira10/27/1995
Hata Ryuki09/17/1985
Haltutori Aru01/23/2002
Hanyu Norihisa07/17/1980
Baba Takashi01/10/1997
Hishikawa Ryousuke06/24/1996
Hiraoka Tomohiro08/24/1989
Fukuda Koki07/15/1976
Honda Yuki04/03/2000
Makiuchi Kenta11/10/1993
Matsumaru Daiki04/08/1989
Maruo Takamasa01/08/1999
Miyazaki Reita11/10/2003
Mochiduki Masahiro07/08/1999
Mori Yuujirou09/02/1993
Monnta Naruaki02/15/1994
Yamamoto Taku10/06/1977
Yoroi Atsushi08/22/1970