Players List

Name Birth Day
tetsuya Iwami07/06/2001
Asahi Omiya10/23/2003
Shun Katayama10/06/2000
Kosei Kitatani04/29/2001
Ryusei Kimura08/19/2003
Yuya Kojima07/29/2000
Rento Sakaguchi12/25/2002
Sean Vete07/03/2000
Riku Nagayama04/23/2002
Kai Kimura04/25/2002
Shinju Tokumura05/01/2002
Jumpei Miki11/28/2001
Hyoga Yamamoto09/02/2003
Hayato Ikuta05/31/2001
Kanta Namihira10/17/2003
Hinata Nishimoto08/31/2002
Taiju Hada05/29/2001
Kosei Hujita01/23/2004
Towa Murakami03/03/2001
Soma Yoshimaru06/06/2003
Komei Ono04/18/2003
Humitoshi Sato06/14/2001
Masayoshi Takebayashi06/07/2001
Tasuku Harada07/20/2002
Sakaki Miyaoka06/20/2002
Haruya Abe03/28/2001
Nui Ikeda07/22/2003
Yuro Ito06/19/2001
Shunsaku Komaki04/01/2004
Hiroto Sako12/03/2002
Haruto Tasaki11/22/2003
Motoki Hukumoto07/03/2002
Ryunosuke Okinaga12/21/2002
Rui Katayama06/14/2003
Tomoya So09/28/2002
Riku Maesaka10/01/2003
Haruse Morita06/29/2003
Daisuke Asahara07/02/2003
Kota Ozaki10/10/2003
Yusuke Kumadaki11/15/2000
Kanta Kominami07/21/2001
Takanori Shimazu12/03/2001
Hiroya Toyama01/13/2001
Hokuto Nakamori04/30/2003
Mion Hayashi05/14/2003
Daichi Makiguchi09/13/2001
Gotaro Masuyama03/21/2001
Takuro Iwasa02/06/2002
Ryuto Uemura09/11/2001
Ezra Paulo09/24/2003
Kazuki Kawahigashi07/17/2001
Daiki Kawabuchi10/20/2001
Hoto Nishio01/27/2004
Maika Nasilasila04/08/1999
Minato Ikeda10/15/2003
Masahiro Okuma10/31/2001
Daiki Miyashita05/18/2001
Reo Ishida07/12/2000
KIMURA YUUTA10/20/2000
Hiroyuki Kuge06/24/2003
Hiromitsu Kokubu07/27/2002
Solomona Tyrell02/22/2002
Tiennan Costley06/14/2000