Players List

Name Birth Day
Shinsuke Amou04/07/2003
Kokozoh Igata03/27/2005
Koushirou Ikebuchi09/15/2005
Shuma Oka09/07/2003
Rui Kawano02/05/2004
Hiroto Shimada10/03/2004
Youto Sumi02/04/2005
Arata Toda08/10/2005
Junpei Tomita01/28/2005
Kengo Nakajima03/30/2004
Youta Hatsuta04/05/2004
Yamato Fujioka08/16/2003
Syujirou Morine07/22/2003
Itsusa Yamamoto08/13/2003
Chihiro Yoshida07/16/2004