Players List

Name Birth Day
Shohtaro Azuma03/16/2005
Shitaro Adachi04/26/2004
Rikiya Iwata11/19/2003
Go Eiraku10/08/2003
Ryusuke Kawakami05/19/2003
Dai Kawahara02/18/2004
Kouga Kuroki05/12/2004
Shunta Satou11/19/2003
Atsuki Samura07/19/2003
Masaki Shima08/12/2003
Masaki Shimogawa10/14/2003
Yamato Sofukuwaki04/04/2003
Daisuke Tashiro11/27/2004
Kazuki Harada09/14/2004
Yohei Yamamoto08/06/2003