Players List

Name Birth Day
Yoshimasa Ijichi03/28/2004
Youto Imahigashi07/05/2005
Akihiro Kakoi09/23/2005
Kaito Sakane08/29/2003
Kou Shirasouzu04/02/2003
Kota Takasoe09/13/2005
Ryugo Tanaka08/05/2004
Shu Tsunematsu11/01/2003
Kaisei Nagata08/17/2005
Kenshin Yakumaru01/24/2004
Kouki Yadori09/13/2003
Yoshinobu Yamauchi04/24/2003
Narikiyo Yamakawa11/02/2005
Shoei Yamaguchi07/04/2003
Youma Yokomizo04/23/2004