Players List

Name Birth Day
Toshiaki Yamahara12/06/2003
Ren Ikehara09/12/2003
Youki Uechi06/24/2003
Kanta Ooshiro03/13/2004
Haruhi Katsuren05/06/2003
Rikuto Shimabukuro10/07/2005
Sera Shimabukuro06/30/2003
Daiki Touyama03/31/2004
Kanta Namihira10/17/2003
Ryuki Higa06/12/2003
Natsuki Fukuyama04/21/2003
Ibuki Matsuo10/14/2003
Kosei Miyazono02/10/2004
Toshiaki Yamahara09/11/2004
Yumu Yonaha04/14/2004