Players List

Name Birth Day
Yuki Okaji11/14/2005
Ryunosuke Kitamura06/18/2005
Souya Kuruma12/21/2003
Gousuke Satou01/13/2005
Tomonari Shimada01/05/2004
Youto Shimizu12/05/2005
Hayato Jinzenji07/18/2003
Yusuke Chikamori03/01/2005
Kohaku Nishioka04/05/2005
Maimu Nishida12/06/2005
Daiki Nishimoto05/02/2003
Yousei Matsumoto10/25/2005
Takumi Yanagi07/10/2003
Syutaro Yoshioka02/08/2004
Kazuki Yoshikawa01/26/2005