Players List

Name Birth Day
Munehisa Aota11/10/2004
Yukito Akasako09/06/2003
Setsu Ariga11/08/2004
Daisuke Koutake06/30/2003
KOBAYASHI KANTA06/18/2003
Fuuto Satou11/08/2005
Haruki Shimizu10/16/2005
Oumi Shouda01/05/2005
Taito Suzuki01/23/2004
Yougo Takamori01/27/2004
HIYAMA SOUSUKE07/27/2004
Hisaki Matsui01/05/2004
Eitaro Matsushita07/08/2003
Youta Muzuguchi06/09/2004
Kousei Mizutani09/17/2005
Kitsupei Momota12/14/2005
Haruyuki Yamakawa10/07/2003