Players List

Name Birth Day
Souma Adachi01/06/2006
Nozomi Arita08/26/2005
Kei Iwamoto07/18/2003
Ryusei Ehara11/17/2004
Amato Kikushima05/08/2003
Rikito Kishimoto11/01/2005
Osamu Segawa11/19/2005
Tomonobu Tago01/22/2006
Youki Hasegawa05/26/2003
Minagi Hamasaki08/08/2003
Seto Horio12/15/2004
Youto Muirasaki07/18/2004
Kaito Murata04/21/2004
Hayato Morita04/01/2005
Haao Yamane05/07/2004