Players List

Name Birth Day
Soichirou Inumaki05/22/2003
Chihiro Iwasaki08/17/2004
Shuta Ueno05/29/2003
Mirai Kishi12/08/2004
Keiichiro Kobata03/03/2004
Taiki Konatsudani01/12/2004
Kou Shimada12/29/2003
Haruki Takayama01/20/2006
Youto Tanaka11/08/2003
Ryohta Hata06/22/2003
Harushi Hayama02/19/2005
Zensuke Masuda07/23/2005
Haruma Mori09/02/2005
Shohtaro Moriguchi12/30/2004
Sota Yanagi04/05/2003
Haruki Yoshimoto10/04/2004