Players List

Name Birth Day
Chuka Ishibashi04/10/2004
Rieto Ito07/30/2004
Kohaku Ebisawa10/27/2004
Yuzuto Sumikama12/24/2004
Jingo Takenoshita06/11/2004
Koshiro Toyota01/01/2005
Ayato Nakamori07/06/2004
Takehiro Nakayama06/28/2004
Towa Nagano11/13/2003
Ryo Hasegawa01/01/2005
Shunya Mizokami02/09/2005
Junpei Miyazaki02/01/2004
MIYASHITA KOUKI12/22/2003
Ryouhei Momota06/24/2003
Rintarou Morita08/14/2004
Kanta Yamaguchi11/11/2004
Kazuya Yamamura03/02/2004
Haruto Watanabe12/10/2004