Players List

Name Birth Day
Taishin Ooshima07/14/2003
Rikuto Oota09/20/2005
Kai Okuda11/03/2004
Tomoki Kaneuchi05/08/2005
Wataru Kurata08/07/2003
Shuichi Kobayashi08/24/2003
Morgan Itsuki Cowen06/29/2003
Manaya Tanaka10/28/2005
Teruma Tanaka08/09/2003
Youma Nakai10/27/2003
NAGASE YUTARO05/06/2004
Ryouhei Fukuda10/07/2003
Hiroto Fujiwara07/16/2003
Daisuke Maekawa07/07/2004
Takeru Murakami01/12/2004
Sora Morioka07/23/2004
Nozomu Wakabayashi06/16/2004